Guru

Guru tvoří nejvyšší společenství v Bratrstvu Spáče. Jsou duchem tábora a jeho velkou silou a jsou to právě Guru, kteří jsou v přímém spojení se Spáčem. Nejvyšším Guru je Y’Berion, též zvaný Vyvolený. Guru v podstatě mají celý tábor pod palcem. Jednotliví Baalové, jak si někteří z Guru říkají, dohlíží na různé části tábora. Vědí prostě o všem, co se v táboře šustne. A z toho důvodu mají také hlavní slovo při přijímání nových lidí do tábora.
Jako cizinec nesmíte s Guru promluvit. Jedná se o projev neúcty, který by je mohl urazit. Musíte proto počkat, až k vám promluví oni sami a vyzvou vás k rozhovoru.

Pokud jsou Guru náhodou nuceni bojovat, hojně využívají Spáčovu magii.

Kostým – přírodně lazena róba, vybavení pro magii

Templáři

Templáři jsou vyvolení ochránci Spáčovy víry. Žijí v táboře Bratrstva, kde se těší významnému postavení. Tito muži totiž mají tu čest plnit nebezpečné úkoly, díky nimž se celému táboru snad povede dosáhnout svobody. Mezi ně se řadí například ochrana tábora před nebezpečnými monstry z bažin, kupříkladu před močálovými žraloky, ale především získávání výměšku z kusadel důlních červů. Tento výměšek se používá pro výrobu různých substancí drogy z bažin. A tak někteří templáři tráví s laskavým povolením Rudobaronů své dny a noci ve Starém dole, kde pomáhají tamním strážím se zabíjením červů.

Kostým – přirodně lazený základ, (ideálně zbroj)

Novicové

Novicové jsou nejpočetnější skupinou v Bratrstvu Spáče a současně jeho hnacím motorem. Jsou to v podstatě dělníci. Jejich práce spočívá v pěstování a zpracování trávy z bažin, z níž se vyrábí proslulá droga. Vedle toho se také pravidelně modlí ke Spáčovi, domnělému bohovi, který celému Bratrstvu má zajistit znovunabytí svobody. Pro většin, těžbou rudy zničených kopáčů, je Bratrstvo rájem. Práce v bažinách se nedá s dřinou v dolech vůbec srovnávat.

Do této frakce se lze přidat jenom během hry :) Tzn. začni během hry za kopáče věřit ve spáče a dezertuj k táboru.

Kostým – přírodně lazený