Skřeti

Skřeti žijící na Khorinisu přišli do styku s lidmi jen málo. Místo toho byli věrní svým tradicím a zvykům, avšak chovají se velmi barbarsky a necivilizovaně. Jsou krutí a zabijí každého člověka, který se jim připlete do cesty. Obývaji malou oblast na severovýchodě kolonie, která je zvána Skřetí zemí a žijí ve vesnici kolem svého chrámu.
Skřeti mluví svým vlastním jazykem, který je však pro většinu lidí nesrozumitelným a proto považují skřety za barbarská stvoření. Skřeti mají i své vlastní písmo, většinou si vyprávějí staré legendy a zaznamenávají je na papír, nebo do kamene. Tak byla zaznamenána i legenda o Svatém nepříteli.

Kostým – Kůže, potrhané oblečení černé líčení a/nebo maska

Bestiář

Různí obchodníci, vandráci a příšery potulující se po hornickém údolí patří právě k této frakci. Většinou se k nim vážou nějaké questy a nosí odměnu za jejich splnění.
Bestiář tvoří nejdůležitější prvek hry, a za mne to bývají ti nejlepší hráči. Pro bestiář se budeme snažit zajistit co nejvíce erárních masek ale prosím, nespoléhejte na ně.
V průběhu dne, budete tvořit dungeony, questy a různé eventy, ale určitě se najde místo pro vaše vlastní RP.

Kostým – Chceš být radši Vlče nebo Obchodník? :D

Nově příchozí

Pokud zemřete, do hry se vracíte jako nově příchozí. Vězni jakéhokoli typu od politických vězňů, po sériové vrahy. Vzácně jako dobrodruzi a milovníci adrenalinu. Ti všichni jsou jednou za hodinu skopnuti v místě předání spolu se zásilkou zboží a zde uvězněni bariérou.
Jako nově příchozí neumíte používat zbraně ani magii. Nic nemáte a nikoho v bariéře pravděpodobně neznáte a nevíte co vás čeká. Pravděpodobně se vás ujme starý tábor a hodí vás do dolu. Vaše karavana může být přepadena novým táborem a půjdete do jejich dolu. Nebo se pokusíte utéct? Je to jen na vás. Hardcore začátek je tu pro vás.

Kostým – podle cílové frakce a/nebo lore postavy