Magie je nedílnou součástí světa Gothic. Na larpu, stejně jako ve hře Gothic, se budete moci setkat s komplexním systémem magií. Výsledný efekt magie by měl být podobný efektu ve hře Gothic s přizpůsobením pro reálné využití na larpu. Oproti jiným světům je zde magie neoddělitelně spojená s vírou v bohy. Nebudete-li sloužit svému bohu, nemůžete postupovat v magických kruzích výše. Proviníte li se proti vůli svého boha, může se stát, že vás zcela zavrhne a vezme vám dar magie.

K tomu abyste se mohli stát mágem, budete potřebovat propriety k tomu nezbytné:

  • Knihu kouzel do které budete zapisovat zaříkadla a poznámky. Mimo jiné je to velmi dobrá rekvizita ve které si můžete schovat vytištěná pravidla. Případně postačí i vzhledné desky s čajem či kávou obarvenými papíry.
  • Psací potřeby, nejlépe v podobě inkoustu, tuše a brku, či pera na psaní. Samozřejmě si vezměte i pár obyčejných tužek. Je na ně vždy spolehnutí a někdy bohužel nemáte dost času na přípravu všech písařských propriet.
  • Projektily a rýži na používání kouzel. Ideální je látková koule výrazné barvy naplněná rýží. Dobře lítá a velmi snadno se hledá. Měl by stačit i zabalený tenisák, nebo papírová koule.
  • Magická hůl ať pro účely praktické, nebo estetické. Mágům jsou uznávány jako zbraně a budou je moci používat.
  • Nůžky. Neptejte se a přivezte si je. Vše důležité se dozvíte na místě.

 

Bohové

Ve světe Gothic se můžete setkat s různými bohy a jejich magií.

Inos

Bůh řádu, pravdy. Jeho symbolem je oheň a barvou červená se zlatou. Stvořil slunce, den, svět a člověka, kterému daroval světlo a dar magie, skrze který může promlouvat s bohy. Jeho služebníci a kněží se nazývají mágové Ohně.

Adanos

Bůh vědění, života. Jeho symbolem je voda a barvou modrá se stříbrnou. Ze dna oceánu vyzvedl nový svět, poskytl člověku možnost učit se a věnoval mu dar léčení. Jeho služebníci a kněží se nazývají mágové Vody.

Beliar

Bůh nenávisti, lži a strachu. Jeho doménou je utrpení a zmatek, barvou černá s fialovou. Stvořil měsíc, noc a zotročil bytosti temnoty. Jelikož ho člověk nemůže uctívat, tak ho musí nenávidět. Ti kdo se rozhodnou zaprodat mu svou duši za falešný příslib moci jsou navždy v jeho moci.

Spáč

Bytost neznámého původu. Promlouvá ke svým stoupencům ve formě snů a vizí. Nabízí jim moc a svobodu výměnou za jejich oddanost. Následovníkům poskytuje moc převážně nad myslí. Tato sekta je zatím v počátcích svého vzestupu a je jen na hráčích, jak se jí bude dařit.

 

Ochrana proti kouzlům

Po úspěšném seslání mág oznámí efekt kouzla. Zásahovou plochou pro kouzla jsou i zbraně a štíty!

Seslané kouzlo lze odvrátit jen třemi způsoby:

  • Ochranné kouzlo od mága.
  • Ochranný amulet. Po použití jej musí některý mág znovu nabít. Nemá li amulet modrou stuhu, není nabit.
  • Ochranný lektvar. Modrou stuhu si vyzvedněte u mágů, nebo alchymisty.

Tyto ochrany nelze kombinovat! Vždy můžete mít jen jednu aktivní ochranu. Ta je vyznačena viditelnou modrou stuhou na rameni, nebo na hrudníku. Při zásahu prvním kouzlem musíte stuhu okamžitě strhnou a zahlásit ochranu. Pokud toto neuděláte kouzlo vás zasáhlo a ochrana je vyčerpána. O výsledku kouzla vždy rozhoduje nejvyšší přítomný mág, nebo organizátor.

 

Učení magie

Pokud by se některý z trestanců chtěl naučit magii, bude muset  přesvědčit mága a stát se jeho učedníkem. Druhým krokem je prokázat svou víru v daného boha. Bez víry nelze čarovat. Cesta magickými kruhy není nic lehkého a proto ji nelze brát na lehkou váhu. Ne každý má na to aby zvládl pochopit umění magie. Učení magie není lehká záležitost, jak pro postavu, tak pro hráče a zabere mnoho času.

 

Sesílání kouzel

Mág se zastaví a začne sesílat kouzlo (kouzla nelze sesílat za běhu). To se skládá z magických formulí a gestikulací rukou. Po úspěšném seslání mág oznámí efekt kouzla.K tomu, aby mohl mág seslat kouzlo je nutné mít runový kámen. Mág může mít tolik kamenů podle počtu dosažených magických kruhů, maximálně však pět. Každý kámen může mít nabyté jedno kouzlo. Tyto runové kameny lze nabít jen na oltáři svého boha. K tomu je potřeba božský vliv, který mág získá svými činy v souladu s vůlí svého boha. Tyto činy se liší pro každého boha.

 

Svitky

Svitek může použít kdokoliv. Pro použití stačí svitek otevřít a přečíst magickou formuli. Pokud je u něj nosič/koule, tak se ještě musíte trefit. Svitky lze všude možně koupit a nalézt. Mágové je mohou vytvářet po tom, co se to naučí.

 

Toto je jen velmi stručné shrnutí kompletních pravidel pro magii. Chcete-li se stále věnovat umění čar a kouzel, buďte připraveni na studium rozsáhlých tajů magie. Více o Magii se dozvíte přímo od mágů (mágům přijdou kompletní pravidla na e-mail).